Trygve Aasland

Trygve startet som CEO for North Investment Group i 2016. Før dette var han Business Area Manager i Lammhults Design Group (publ.) og CEO i Fora Form. Trygve har tidligere vært CEO & President i Norman ASA og innehatt flere lederroller i Tandberg ASA. Trygve er utdannet Siviløkonom

Comments are closed.