Miljø & Sertifikater

Miljoimg

Integritet, ærlighet og pålitelighet er grunnelementer internt i Frigaardgruppen og i forhold til alle våre interessenter. Disse holdningene skal ligge til grunn i all vår adferd. Vi skal opptre og behandle folk og miljø redelig og med respekt.

Frigaardgruppen skal drive sin forretningsvirksomhet på en etisk, miljøvennlig og samfunnsansvarlig måte. Et godt og pålitelig omdømme er avgjørende for vår forretningsvirksomhet. Frigaardgruppen skal være et ansvarlig firma i forhold til hvordan virksomheten påvirker det ytre miljø.

Det betyr at vi skal arbeide for å redusere direkte og indirekte skadelig påvirkning på det ytre miljø, inkludert utslipp av klimagasser som følge av virksomheten.

Sertifikater