Legger frem nye fortettingsplaner for Fagerliveien


Da Fagerliveien utvikling la frem sine ideer for fortetting av et boligområde i Fagerliveien, ga planutvalget beskjed om at omfanget måtte reduseres. Nå har eiendomsselskapet omarbeidet planene og ber om oppstartsmøte med byggesaksavdelingen i kommunen.

Les hele saken her.

Comments are closed.