North Investment Group

Vår satsning innenfor Handel / Industri er organisert under North Investment Group AB som ble etablert i forbindelse med oppkjøpet og den etterfølgende avnotering av ACAP Invest AB (publ) fra Stockholm OMX i 2013, og er i dag eierselskapet for Frigaard Handel konsernet og SONO konsernet.

Styret