Frigaard Property Group

Vår visjon og filosofi

Frigaard Property Group skal bli en ledende boligutvikler gjennom å kombinere det industrielle og det finansielle, i første omgang i Østfold.

FPG består i dag av selskapene Metacon, Alento og Frigaard Bolig.

Vår forretningsmodell baserer seg på å utvikle attraktive eiendommer på en optimal måte der vi bygger moderne og funksjonelle boliger med gode planløsninger og et tiltalende estetisk uttrykk.

Våre verdidrivere

  1. Boligprisnivået og utbygningsfortetningen i Oslo kombinert med betydelige planlagte og gjennomførte oppgraderinger av Follobanen og E6/E18 gjør Østfold stadig mer attraktivt som bosted med dagpendler-nærhet til Oslo
  2. Frigaard Property Group kan Østfold og har inngående lokal kunnskap og forankring i nærmiljøet; vi har stor inngående deal-flow
  3. Vesentlig mindre konkurranse i Østfold enn andre tilliggende områder til Oslo
  4. Frigaard Property Group består av et etablert team med bred kompetanse og erfaring fra gjennomføring av lønnsomme byggeprosjekter

Vi er ute i markedet for å kjøpe tomter til boligbygging.

Ta gjerne kontakt på 995 52 495, eller på mail post@frigaardeiendom.no